Project omschrijving

Gemeente Drimmelen | Geluksproject

In het opdracht van de gemeente Drimmelen heeft PubliPush voor het geluksproject een logo ontwikkeld welke de onderwerpen, taken en/of evenementen rondom het thema ‘geluk’ visueel herkenbaar maakt. Voor de communicatie rondom het project mochten we tevens zorgdragen voor het grafisch ontwerp van de flyer en de geluksagenda en de borden welke de officiële geluksplekken binnen de diverse kernen van de gemeente Drimmelen aanduiden.

Over het geluksproject

De gemeente Drimmelen werkt aan ‘geluk’. Hiervoor hebben zij een geluksagenda opgesteld, op deze agenda staan punten waar de gemeente mee aan de slag gaat om bij te dragen het geluk van inwoners. Voor de inhoudelijke invulling van de geluksagenda is inzicht in de geluksbehoeften van inwoners essentieel. Daarom is de gemeente in 2019 in gesprek gegaan met inwoners over ‘Geluk in Drimmelen. Wethouder ‘Geluk’ Jan-Willem Stoop heeft in zijn geluksbusje door de zes dorpen gereden tijdens een speciale gelukstour, genaamd ‘Rondje Geluk’. Tijdens deze tour ging hij samen met andere medewerkers van de gemeente in gesprek met inwoners. Zo heeft hij ontdekt wat inwoners gelukkig maakt, hoe de gemeente daaraan kan bijdragen en welke punten er op de geluksagenda van de gemeente moeten komen. Bovendien zijn tijdens ‘Rondje Geluk’ verschillende geluksplekken genomineerd. Hieruit heeft de gemeente voor ieder dorp één nominatie gekozen die de titel ‘officiële geluksplek’ hebben gekregen. Op woensdag 20 maart om 19.30 uur was het zover: wethouder ‘Geluk’ Jan-Willem Stoop presenteerde de geluksagenda van de gemeente Drimmelen. De drie hoofdthema’s op de agenda zijn: ‘het aanpakken van eenzaamheid en het ondersteunen van kwetsbare groepen’, ‘burgerparticipatie’ en ‘communicatie en informatievoorziening’. Bij elk thema op de geluksagenda staat een aantal acties. Hiermee wil de wethouder ‘Geluk’ in deze coalitieperiode aan de slag. Door het uitvoeren hiervan draagt de gemeente bij aan de geluksbeleving van inwoners, als het gaat om gemeentetaken.

Kijk voor meer informatie over het geluksproject op www.drimmelen.nl